Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie - jednolity tekst

Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie  zatwierdzony 29 sierpnia 2023r. - tekst jednolity (pobierz)
 
Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie zatwierdzony 29 sierpnia 2022r. - tekst jednolity (pobierz)
 
Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie zatwierdzony 28 sierpnia 2019r. - tekst jednolity (pobierz)
 
Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie zatwierdzony 16 listopada 2017r. - tekst jednolity (pobierz)
 
Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie zatwierdzony 31 sierpnia 2016r. - tekst jednolity (pobierz)
 
 
Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie zatwierdzony 14 lutego 2014r. - tekst jednolity (pobierz) 
 
 
Statut Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie  zatwierdzony 29 sierpnia 2013r. - tekst jednolity (pobierz)