Znowlizowany Statut Zespołu Szkół Publiczych w Rozdrażewie - stan na 24.11.2010r.

Statut Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie  - tekst ujednolicony (pobierz)
 
Wewnętrzny system oceniania Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie (pobierz)