Znowlizowany Statut Zespołu Szkół Publiczych w Rozdrażewie - stan na 27.03.2014r.

Statut Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie - ujednolicony tekst stan prawny na dzień 27.03.2014r.    (pobierz)