Ewidencje i rejestry prowadzone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 
1.    Rejestr zasiłków stałych, okresowych, celowych
 
2.    Rejestr decyzji o przyznanych zasiłkach
 
3.    Ewidencja składek społecznych i zdrowotnych dla klientów OPS
 
4.    Rejestr świadczeń rodzinnych
 
5.    Rejestr świadczeń wychowawczych.