Informacja o stanie mienia powiatu.

Informacja o stanie mienia powiatu