Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza

 ul. Dudycza 4, Nietążkowo

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zamawiający dokonał  wyboru najkorzystniejszej oferty

dotyczącej przetargu na  modernizację  sanitariatów i korytarza w budynku internatu Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.  

CPV 45.43.00.00-0 (pokrywanie podłóg i ścian), 45.44.20.00-7 (nakładanie powierzchni kryjących), 45.33.20.00-3 (roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne), 45.31.00.00-3 (roboty instalacyjne elektryczne), 45.42.11.00-5 (instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ – cena 100%.

Zamawiający  uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Chmielewski

Ul. Borowikowa 12, 64-100 Leszno

Uzyskał  łącznie  100,00  pkt.

 

Złożono jedną  ofertę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościan, dnia 27.06.2013 r.