Statut

UCHWAŁA NR XX/178/2020 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA
z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów