Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia

OGŁOSZENIE

STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY
INFORMUJE

    Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 oraz art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) informuje się, że na wniosek z dnia 17 listopada 2011 roku (wpłynął: 27.07.2012r.) inwestora: ENEA Operator Sp. z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska nr 58, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii SN-15kV kablowo-napowietrznej w miejscowościach Sypniewo, Klotyldzin, Margonin, gm. Margonin, na działkach położonych w Sypniewie gm. Margonin, oznaczonych numerami geodezyjnymi ewidencji gruntów 13/5, 3/2, 143, 161/1, 159/1, 192/1, 17, 133, 97, 144/1, 134, 132/4, 181, 132/2, 125/3, na działkach położonych w Klotyldzinie gm. Margonin, oznaczonych numerami geodezyjnymi ewidencji gruntów 51/8, 51/11, 340, 50/20, 50/36, 36/9, 40/2, 195/2, 194, 195/5, 125/3, 125/5, 96, 95, 94/1, 93, 91, 125/6, 255/18, 82, 47, 45/3, 45/1, 45/5, 195/3, na działkach położonych w Margoninie, oznaczonych numerami geodezyjnymi ewidencji gruntów 292, 294/14, 24/6, 293, 294/15.
W ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszej informacji można w tut. Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektury, Budownictwa Inwestycji i Zamówień Publicznych w Chodzieży, pokój nr 14 (tel. 067 28-27-261 wew. 30 lub 32) zapoznać się z całością złożonych dokumentów oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.