Profil Zaufany

PUNKT POTWIERDZAJĄCY PROFIL ZAUFANY ePUAP W STAROSTWIE POWIATOWYM W CHODZIEŻY. 

Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.
Zapraszamy do Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany, który mieści się w Starostwie Powiatowym w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1 - Biuro Obsługi Klienta.

Profil zaufany
Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy Gmin, Powiatów, Województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. 

 

Jak to zrobić?
Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP dostępnym pod adresem www.epuap.gov.pl. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych (np. Urzędów) - bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Jest to łatwo dostępny i bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych.

Profil zaufany ePUAP to zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania (podpisywania). Posiadając nazwę użytkownika (login) i hasło oraz telefon komórkowy (na który za pomocą SMS-a przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych - np. wysłać pismo do Urzędu, założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

 

W jaki sposób można założyć profil zaufany?
Z konta założonego na portalu ePUAP wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany. Musimy się w tej sprawie udać do Starostwa Powiatowego w Chodzieży bądź innego punktu potwierdzającego profil zaufany (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe przed urzędnikiem, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.