Informacja o wprowadzeniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 14 czerwca 2019 r. na obszarze powiatu chodzieskiego wprowadzony został układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH dla prowadzonych na podstawie art.4 w ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725) baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

2019-06-14
STAROSTA CHODZIESKI
Mirosław Juraszek