i.KOMORNIK

i.KOMORNIK - usługa przeznaczona dla Komorników Sądowych

Link do usługi i.KOMORNIK: i.KOMORNIK
Wniosek o założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Komornik: Wniosek_iKomornik
Instrukcja korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Komornik: Instrukcja_iKomornik