i.PROJEKTANT

i.PROJEKTANT - usługa dla projektantów składających wnioski wraz z materiałami o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Link do usługi i.PROJEKTANT:  i.PROJEKTANT
Wniosek o założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Projektant: Wniosek_iProjektant
Instrukcja korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Projektant: Instrukcja_i.Projektant