Informacja o stawkach dotacji na 2020rok

 Informacja o stawkach dotacji na 2020rok

OW.4331.1.2020

INFORMACJA

o stawkach dotacji na 2020 rok obowiązujących od miesiąca lipca 2020r., zaktualizowanych na
podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r. poz. 17) dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących, zgodnie z przepisami dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego.

Załącznik: pobierz plik