Informacja o stawkach dotacji na 2021 rok

OW.4331.1.1.2021

INFORMACJA

o stawkach dotacji na 2021 rok obowiązujących od miesiąca kwietnia 2021r., zaktualizowanych na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r. poz. 2029 ze zm.) dla niepublicznych szkół
o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących, zgodnie z przepisami dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego.

Załącznik: pobierz załącznik