Informacja o stawkach dotacji na 2023 rok

INFORMACJA

o stawkach dotacji na 2023 rok obowiązujących od miesiąca maja 2023r., zaktualizowanych na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2082 ze zm.) dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących, zgodnie z przepisami dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego.

Załącznik: pobierz plik

Aktualizacja z dn. 2023-11-14: pobierz plik

Aktualizacja z dn. 2024-01-30: pobierz plik