POSTANOWIENIE Nr 1/2024 - w sprawie podziału powiatu chodzieskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

POSTANOWIENIE Nr 1/2024
KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE II
z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie podziału powiatu chodzieskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Załącznik - pobierz plik