OBWIESZCZENIE NR 1/2024

OBWIESZCZENIE NR 1/2024
STAROSTY CHODZIESKIEGO
z dnia 8 lutego 2024 r.


Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w związku z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz.U. z 2024 r. poz.109), podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym dla wyborów do Rady Powiatu Chodzieskiego oraz informację o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Chodzieży w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku:

Numer
okręgu
wyborczego
Granice okręgu wyborczego Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu 
1 gmina miejska Chodzież  6
2 gmina Budzyń 3
3 gmina Szamocin 3
4 gmina Margonin, gmina Chodzież 5

Powiatowa Komisja Wyborcza w Chodzieży ma siedzibę w Starostwie Powiatowym
w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, pokój 104.

Załącznik: pobierz plik