INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Pile II
z dnia 22 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Pile II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.


§ 1.

W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych jest mniejsza niż wymagana w art. 178 § 2 Kodeksu wyborczego i uniemożliwia ich powołanie w ustawowym składzie, informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Budzyniu, w liczbie 2
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Chodzieży, w liczbie 2
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Czarnkowie, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Damasławku, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku, w liczbie 3
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołańczy, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaszu, w liczbie 2
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie, w liczbie 3
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Mieścisku, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Połajewie, w liczbie 4
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Skokach, w liczbie 1
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Szamocinie, w liczbie 2
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzciance, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Wapnie, w liczbie 4
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Wągrowcu, w liczbie 2
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieleniu, w liczbie 3
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Chodzieży, w liczbie 6
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Czarnkowie, w liczbie 5
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu, w liczbie 8

do dnia 26 lutego 2024 r. do godz. 9:00 do siedziby Komisarza Wyborczego w Pile II:
aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Pile II.

§ 3.

Zgłoszenia do jednej terytorialnej komisji wyborczej więcej niż jednego kandydata dokonane przez komitet wyborczy w pierwszym terminie, tj. do 22 lutego 2024 r. będą uwzględnione jako zgłoszenia dodatkowe.

§ 4.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Pile II
(-) Roma Dworzańska-Schulz

Załącznik: pobierz plik