RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Stanisława Rozwadowskiego oraz zastępcę inspektora ochrony danych Piotra Leśniewicza, z którymi można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gcuwrawicz.pl.