Budżet i jego wykonanie

Informacja za 2020 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Wykonanie budżetu za 2020r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  (pobierz) 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2021r.

Na planowane dochody 26.406.819,11 zł wykonano 7.914.943,52 zł tj. 29,97%
Na planowane wydatki 31.750.961,02 zł wykonano 6.103.022,32 zł tj. 19,22%
Nadwyżka budżetu za I kwartał 2021 roku wynosi 1.811.921.20 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                         Wójt Gminy  
                                                                    /-/ Mariusz Dymarski  


Rozdrażew, dnia 22 kwietnia 2021 r.


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2020

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2020  (pobierz)

Sprawozdanie finansowe (bilans) za 2020r. (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2020

Na planowane dochody 27.551.878,53 zł wykonano 27.455.809,89 zł tj. 99,65%
Na planowane wydatki 29.119.526,53 zł wykonano 25.795.797,07 zł tj. 88,59%
Nadwyżka budżetu za IV kwartał 2020 roku wynosi 1.660.012,82 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                                                   Wójt Gmiy

                                                                                                /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 21 stycznia 2021 r.

Budżet Gminy na 2021 r.

 Budżet Gminy Rozdrażew na 2021 rok  (pobierz)
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2021-2026 (pobierz) 

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew na 2021r.

Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew na 2021 r. (pobierz)

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2021 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 84/2020 z dnia 13.11.2020r.
Projekt uchwały budżetowej na 2021  rok z załącznikami  (pobierz)

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 85/2020 z dnia 13.11.2020r.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2021- 2026 (pobierz)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2020 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2020 roku
Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r. (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2020 roku

Na planowane dochody 25.855.988,73 zł wykonano  21.067.849,60 zł tj. 81,5 %

Na planowane wydatki 29.274.776,73 zł  wykonano  18.375.592,03 zł tj. 62,8 %

Nadwyżka budżetu za III kwartał 2020 roku wynosi  2.692.257,57 zł

 Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których

mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

Rozdrażew, dnia 22 październik 2020 roku.

Informacja dot. osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wykonanie budżetu za 2019r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  (pobierz)  

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2020 roku

Na planowane dochody 25.747.608,37 zł wykonano  13.727.194,28 zł tj. 53,3 %

Na planowane wydatki 29.166.396,37 zł  wykonano  11.794.093,92 zł tj. 40,4 %

Nadwyżka budżetu za II kwartał 2020 roku wynosi  1.933.100,36 zł

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których

mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

 Rozdrażew, dnia 31 lipca 2020 roku.Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2020 roku

Na planowane dochody 23.882.555,01 zł wykonano  6.676.377,87 zł tj. 28,0 %
Na planowane wydatki 27.052.417,01 zł  wykonano  5.592.181,17 zł tj. 20,7 %
Nadwyżka budżetu za I kwartał 2020 roku wynosi  1.084.196,70 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Rozdrażew, dnia 6 maja 2020 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2019

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2019  (pobierz)

Sprawozdanie finansowe (bilans) za 2019r. 

Opinia o prawidłowości prognozy długu na 2020r. i lata następne

Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości prognozy dlługu
na 2020r. i lata następne (pobierz)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew na 2020 r.

Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew na 2020 r. (pobierz)

Budżet Gminy na 2020 r.

 Budżet Gminy Rozdrażew na 2020 rok  (pobierz)

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025 (pobierz) 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2019 roku

Na planowane dochody 24.559.535,13 zł wykonano 24.379.127,89 zł tj. 99,3 %
Na planowane wydatki 24.883.965,13 zł  wykonano 22.822.534,97 zł tj. 91,7 %
Nadwyżka budżetu za IV kwartał 2019 roku wynosi  1.556.592,92 zł
Gmina udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.147,36 zł.

Rozdrażew, dnia 16 stycznia 2020 roku.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2020 r.

Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2020 r. (pobierz)

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2020 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/2019 z dnia 15.11.2019r. (pobierz)
Projekt uchwały budżetowej na 2020  rok z załącznikami  (pobierz)

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/2019 z dnia 15.11.2019r
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2020- 2025 (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2019 roku

Na planowane dochody 22.768.332,18 zł wykonano 18.287.178,29 zł tj. 80,3 %.
Na planowane wydatki 23.895.848,18 zł  wykonano 16.283.940,72 zł tj. 68,1 %
Nadwyżka budżetu za III kwartał 2019 roku wynosi  2.003.237,57 zł
Gmina udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.147,36 zł.


Rozdrażew, dnia 21 października 2019 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2019 roku
Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r. (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2019 roku

Na planowane dochody 21.935.729,48 zł wykonano 12.017.965,49 zł tj. 54,8 %
Na planowane wydatki 23.063.245,48 zł  wykonano 10.128.046,38 zł tj. 43,9 %
Nadwyżka budżetu za II kwartał 2019 roku wynosi  1.889.919,11 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.


Rozdrażew, dnia 18 lipca  2019 roku.
 

Informacja dot. osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłoż

Wykonanie budżetu za 2018r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  (pobierz) 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2019 roku

Na planowane dochody 21.135.592,00 zł wykonano 5.940.685,95 zł tj. 28,1 %

Na planowane wydatki 22.057.579,00 zł  wykonano 4.594.512,23 zł tj. 20,8 %

Nadwyżka budżetu za I kwartał 2019 roku wynosi  1.346.173,72 zł

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których

mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

 Rozdrażew, dnia 18 kwietnia  2019 roku.

 

 

 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2018

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2018 wraz z objaśnieniami    (pobierz)
Rachunek zysków i strat             (pobierz)
Zestawienie zmian funduszu       (pobierz)
Bilans z wykonania budżetu        (pobierz)
Bilans jednostki                         (pobierz)
Informacja dodatkowa                (pobierz)
Informacja dodatkowa-szczegóły (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2018r.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2018r. (pobierz)

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew na 2019 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2019 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2019.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2019 rok (pobierz)

Budżet Gminy Rozdrażew na 2019 rok

Budżet gminy na rok 2019  (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)
Załącznik nr 4 (pobierz)
Załącznik nr 5 (pobierz)
Załącznik nr 6 (pobierz)
Załącznik nr 7 (pobierz)
Załącznik nr 8 (pobierz)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2019 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2018r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2019 rok  (pobierz)

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2019 rok

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2019 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/2018 z dnia 15.11.2018r.
Projekt uchwały budżetowej na 2019r. z uzasadnieniem
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64/2018 z dnia 15.11.2018r
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2019- 2025 (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2018 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2018 roku (pobierz)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2018 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2018 roku

Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r. (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2018 roku

Na planowane dochody 22.606.334,11 zł wykonano 11.998.800,01 zł tj. 53,1 %
Na planowane wydatki 24.476.044,11zł  wykonano 10.208.223,69 zł tj. 41,7 %
Nadwyżka budżetu za II kwartał 2018 roku wynosi   1.790.576,32 zł
Udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.772 zł.

                                                                           Wójt Gmiy

                                                                      /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 17 lipca  2018 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2017r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń , rozłożono na raty lub udzielono pomo

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2017r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń , rozłożono na raty lub udzielono pomocy publicznej (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2018 roku

Na planowane dochody 21.782.240,48 zł wykonano 6.280.635,11 zł tj. 28,8 %

Na planowane wydatki 23.089.673,48zł  wykonano 4.985.744,89 zł tj. 21,6 %

Nadwyżka budżetu za I kwartał 2018 roku wynosi   1.294.890,22 zł

Nie udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                       Wójt Gminy
                                                                   /-/ Mariusz Dymarski


Rozdrażew, dnia 20 kwietnia  2018 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2017 wraz z objaśnieniami

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2017 wraz z objaśnieniami (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2017 roku

Na planowane dochody 21.018.862,30 zł wykonano 21.094.617,40 zł tj. 100,4 %
Na planowane wydatki 21.523.247,30 wykonano 19.889.793,36 zł tj. 92,4 %
Nadwyżka budżetu za IV kwartał 2017 roku wynosi   1.204.824,04 zł
Udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o których mowa
w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.335 zł.


                                                                                  Wójt Gminy

                                                                              /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 30 stycznia  2018 roku.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2018 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2018r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2018 rok (pobierz)

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew na 2018 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz)

Budżet Gminy Rozdrażew na 2018 rok

Budżet gminy na rok 2018  (pobierz)

Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)
Załącznik nr 4 (pobierz)
Załącznik nr 5 (pobierz)
Załącznik nr 6 (pobierz)
Załącznik nr 7 (pobierz)
Załącznik nr 8 (pobierz)

 

 

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2018 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2017r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2018 rok  (pobierz)

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2018 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 72/2017 z dnia 14.11.2017r. (pobierz)
Projekt uchwały budżetowej na 2018r. z uzasadnieniem
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 73/2017 z dnia 14.11.2017r
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2018- 2025 (pobierz)

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2017r.

Na planowane dochody 19.881.318,46 zł wykonano 16.175.400,40 zł tj. 81,4 %
Na planowane wydatki 20.385.703,46 wykonano 14.679.500,21 zł tj. 72,0 %
Nadwyżka budżetu za III kwartał 2017 roku wynosi   1.495.900,19 zł
Udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.335 zł.                                                                             Wójt Gminy
                                                                        /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 17 października  2017 roku.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2017 roku
Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r. (pobierz)

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2017 roku


Na planowane dochody 19.660.412,95 zł wykonano 11.048.847,09 zł tj. 56,2 %
Na planowane wydatki 20.150.395,95 wykonano 9.393.265,38 zł tj. 46,6 %
Nadwyżka budżetu za II kwartał 2017 roku wynosi   1.655.581,71 zł
Udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.335 zł.


                                                                   Wójt Gminy

                                                                /-/Mariusz Dymarski 


Rozdrażew, dnia 20 lipiec 2017 roku.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2017 rok

Uchwała Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 maja 2017r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2017 rok  (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2016r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń , rozłożono na raty lub udzielono pomo

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2016r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń , rozłożono na raty lub udzielono pomocy publicznej (pobierz)

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2017 roku

Na planowane dochody 18.821.810,74 zł wykonano 5.586.464,13 zł tj. 29,7 %
Na planowane wydatki 18.809.320,74 zł wykonano 4.408.679,85 zł tj. 23,4 %
Nadwyżka budżetu za I kwartał 2017 roku wynosi   1.177.784,28 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.


                                                                         Wójt Gminy
                                                                    /-/ Marusz Dymarski  
Rozdrażew, dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2016 wraz z objaśnieniami

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2016 wraz z objaśnieniami (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2016 roku

 

Na planowane dochody 19.197.354,65 zł wykonano 19.181.834,32 zł tj. 99,9 %
Na planowane wydatki 20.362.823,65 zł wykonano 19.516.870,17 zł tj. 95,8 %
Niedobór budżetu za IV kwartał 2016 roku wynosi   335.035,85 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                             Wójt Gminy

                                                                         /-/Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 16 stycznia  2017 roku.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz 1, 2

Budżet Gminy Rozdrażew na 2017 rok

Budżet gminy na rok 2017  (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)
Załącznik nr 4 (pobierz)
Załącznik nr 5 (pobierz)
Załącznik nr 6 (pobierz)
Załącznik nr 7 (pobierz)
Załącznik nr 8 (pobierz)
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2017- 2025 (pobierz)

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2017 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/2016 z dnia 14.11.2016r. (pobierz)
Projekt uchwały budżetowej na 2017r. z uzasadnieniem
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 78/2016 z dnia 14.11.2016r
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2017- 2025

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2016 roku

Na planowane dochody 18.252.449,88 zł wykonano 14.526.868,94 zł tj. 79,6 %
Na planowane wydatki 19.417.918,88 zł wykonano 13.308.771,42 zł tj. 68,5 %
Nadwyżka  budżetu za III kwartał 2016 roku wynosi 1.218.097,52 zł

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                                Wójt Gminy
                                                                            /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 20 października  2016 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2016 roku

Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r. (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2016 roku

Na planowane dochody 17.423.130,03 zł wykonano 9.631.645,48 zł tj. 55,3 %

Na planowane wydatki 18.588.599,03 zł wykonano  8.115.468,37 zł tj. 43,7 %

Nadwyżka  budżetu za II kwartał 2016 roku wynosi 1.516.177,11 zł

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.


Rozdrażew, dnia 20 lipca  2016 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2015r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń , rozłożono na raty lub udzielono pomo

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2015r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń , rozłożono na raty lub udzielono pomocy publicznej (pobierz)

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2016 roku

Na planowane dochody 15.873.931,00 zł wykonano 4.206.203,93 zł tj. 26,5 %.Na planowane wydatki 16.929.400,00 zł wykonano  3.409.103,68 zł tj. 20,1 %.
Nadwyżka  budżetu za I kwartał 2016 roku wynosi 797.100,25 zł. Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
                                                                                                   
                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                       /-/ Mariusz Dymarski
 
Rozdrażew, dnia 20 kwietnia 2016 roku.
 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2015 wraz z objaśnieniami

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2015 wraz z objaśnieniami (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2015 roku

Na planowane dochody 14.979.657,38 zł wykonano  14.842.217,64 zł tj. 99,1 %
Na planowane wydatki 14.982.131,38 zł wykonano  13.953.568,95 zł tj. 93,1 %
Nadwyżka budżetu za IV kwartał 2015 roku wynosi    888.648,69 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
 
                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                          Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 29 stycznia 2016 roku.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz)  

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2016r. przez Gminę Rozdrażew

Uchwała Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2016r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania defycytu budżetu 2016r. przez Gminę Rozdrażew (pobierz)

Budżet gminy na rok 2016

Budżet gminy na rok 2016  (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz) 
Załącznik nr 3 (pobierz) 
Załącznik nr 4 (pobierz)
Załącznik nr 5 (pobierz)
Załącznik nr 6 (pobierz)
Załącznik nr 7 (pobierz)
Załącznik nr 8 (pobierz)
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2016- 2025 (pobierz)
 

Opinia o możliwosci sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew (pobierz)

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2016 rok

 
 
 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2015 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2015 roku
 
Na planowane dochody 14.809.565,23 zł wykonano 11.590.062,94 zł tj. 78,3 %
Na planowane wydatki 15.589.841,23 zł wykonano  10.411.026,92 zł tj. 66,8 %
Nadwyżka  budżetu za III kwartał 2015 roku wynosi 1.179.036,02 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                              Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 26 października 2015 roku.
 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2015 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdrażew za I półrocze 2015 roku  (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2015 roku

 Na planowane dochody 143.247.133,28 zł wykonano  7.974.900,19 zł tj. 56,0 %

 Na planowane wydatki 15.027.409,28 zł wykonano  6.786.449,40 zł tj. 45,2 %

 Nadwyżka  budżetu za II kwartał 2015 roku wynosi 1.188.450,79 zł

 Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, O których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                Mariusz Dymarski

 

 

Rozdrażew, dnia 27 lipca  2015 roku.

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2014r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2014r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2015 roku

Na planowane dochody 13.587.519,00 zł wykonano  3.917.918,57 zł tj. 28,8 %
Na planowane wydatki 14.353.867,00 zł wykonano  3.128.247,84 zł tj. 21,8 %
Nadwyżka  budżetu za I kwartał 2015 roku wynosi 789.670,73 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
       
 
 Wójt Gminy
        Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 17 kwietnia  2015 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2014 wraz z objaśnieniami

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2014 wraz z objaśnieniami (pobierz)

I N F O R M A C J Ao wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2014 roku

Na planowane dochody 14.768.649,30 zł wykonano 14.565.864,70 zł tj. 98,6 %

 

Na planowane wydatki 16.165.173,30 zł wykonano 14.899.713,92 zł tj. 92,2 %

 

Niedobór budżetu za IV kwartał 2014 roku wynosi    333.849,22 zł

 

 

Gmina  udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych

o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, w postaci należności czynszowych

za najem pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Rozdrażewie (umowa nr G-15/2011 z dnia 30.12.2011r.)

na rzecz Włodzimierza Hoffmann w kwocie:

- należność główna        7.564,76 zł

- odsetki                           208,62 zł

  

Rozdrażew, dnia 28 stycznia 2015 roku.

Wójt Gminy Rozdrażew 

 Mariusz Dymarski

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz 1), (pobierz 2)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew (pobierz) 

Budżet Gminy na rok 2015

Budżet gminy na rok 2015 (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz) 
Załącznik nr 3 (pobierz)
Załącznik nr 4 (pobierz)
Załącznik nr 5 (pobierz) 
Załącznik nr 6 (pobierz)
Załącznik nr 7 (pobierz)
Załącznik nr 8 (pobierz)
 
 

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew w 2015 roku

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia  2014r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew w 2015 roku (pobierz)

Projekt Budżetu Gminy Rozdrażew na 2015r.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2014 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2014 roku

Na planowane dochody 14.716.720,60 zł wykonano 11.071.866,02 zł tj. 75,2 %
Na planowane wydatki 16.113.244,60 zł wykonano 10.723.575,61 zł tj. 66,6 %
Nadwyżka budżetu za III kwartał 2014 roku wynosi    348.290,41 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
 

Rozdrażew, dnia 20 październik 2014 roku.                            Wójt Gminy
                                                                                             Mariusz Dymarski
 
 
 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r. ((pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2014r.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2014 roku

Na planowane dochody 14.317.035,08 zł wykonano  7.536.429,26 zł tj. 52,6 %
Na planowane wydatki 15.374.504,08 zł wykonano  7.151.624,96 zł tj. 46,5 %
Nadwyżka budżetu za II kwartał 2014 roku wynosi    384.804,30 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
 

Rozdrażew, dnia 21 lipca  2014 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2013r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2013r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2014r.

Informacja  o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2014 roku

Na planowane dochody 13.740.081,21 zł wykonano  3.898.934,83 zł tj. 28,4 %
Na planowane wydatki 14.677.700,21 zł wykonano  2.979.782,71 zł tj. 20,3 %
Nadwyżka budżetu za I kwartał 2014 roku wynosi    919.152,12 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
 

Rozdrażew, dnia 22 kwietnia  2014 roku.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2014r.  w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2013 wraz z objaśnieniami (pobierz)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew  (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2013 roku

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2013 roku

Na planowane dochody 15.210.592,78 zł wykonano  15.158.508,14 zł tj. 99,7 %
Na planowane wydatki 16.535.911,78 zł wykonano  15.632.332,82 zł tj. 94,5 %
Deficyt  budżetu za IV kwartał 2013 roku wynosi    473.824,68 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
 
                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                 Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 30 stycznia 2014 roku.
 

Budżet Gminy na rok 2014

Budżet gminy na rok 2014 (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)
Załącznik nr 4 (pobierz)
Załącznik nr 5 (pobierz)
Załącznik nr 6 (pobierz)
Załącznik nr 7 (pobierz)
Załącznik nr 8 (pobierz)
 

Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2014 - 2019

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opnii  o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2014 - 2019  (pobierz)

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rozdrażew na 2014 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rozdrażew na 2014 rok  (pobierz)

Projekt budżetu Gminy Rozdrażew na 2014r.

 
 
 
 
 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2013 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2013 roku
 
Na planowane dochody 15.080.549,73 zł wykonano  12.039.502,92 zł tj. 79,8 %
Na planowane wydatki 16.405.868,73 zł wykonano  12.230.228,88 zł tj. 74,5 %
Deficyt  budżetu za III kwartał 2013 roku wynosi    190.725,96 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                            /- / Mariusz Dymarski
                                                                                       
Rozdrażew, dnia 17 października 2013 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku (pobierz)

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r. (pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2013 roku

 

Na planowane dochody 14.950.153,43 zł wykonano   7.299.412,61 zł tj. 48,8 %

 

Na planowane wydatki 16.199.472,43 zł wykonano   8.530.198,82 zł tj. 52,7 %

 

Deficyt  budżetu za II kwartał 2013 roku wynosi 1.230.786,21 zł

 

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych

o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

 

                                                                            Wójt Gminy

                                                                        /-/ Mariusz Dymarski  

 

 

Rozdrażew, dnia 17 lipca 2013 roku.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2012r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty

Informacja za 2012 rok zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240/     (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2013 roku

 

Na planowane dochody 14.496.102,30 zł wykonano 3.749.914,46 zł tj. 25,9 %

 

Na planowane wydatki 15.413.586,30 zł wykonano  3.059.742,79 zł tj. 19,9 %

 

Nadwyżka  budżetu za I kwartał 2013 roku wynosi 690.171,67 zł

 

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności

budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

                                                                  Wójt Gminy

                                                                  Mariusz Dymarski

 

 

 

 

Rozdrażew, dnia 18 kwietnia 2013 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażewza rok 2012

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2012 wraz z objaśnieniami pobierz

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2012 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2012 roku

 

 

Na planowane dochody 16.994.807,43 zł wykonano  16.793.387,15 zł tj. 98,8 %

 

Na planowane wydatki 16.526.297,43 zł wykonano  15.813.647,05 zł tj. 95,7 %

 

Nadwyżka  budżetu za IV kwartał 2012 roku wynosi 979.740,10 zł

 

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych

o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

                                                                            Wójt Gminy

                                                             Mariusz Dymarski

 

 

Rozdrażew, dnia 31 stycznia  2013 roku.

 

 

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia  2013r. w sprawie wyrażenia opinii  o  prawidłowości planowanej kwoty dlugu Gminy Rozdrażew (pobierz) 

Opinia o miożliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii  o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew w 2013 roku (pobierz)