Budżet Gminy na 2020 r.

 Budżet Gminy Rozdrażew na 2020 rok  (pobierz)

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025 (pobierz)