Budżet Gminy na 2021 r.

 Budżet Gminy Rozdrażew na 2021 rok  (pobierz)
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2021-2026 (pobierz)