Budżet Gminy na 2022 r.

 Budżet Gminy Rozdrażew na 2022 rok  (pobierz)
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2022-2027 (pobierz)