Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2023 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew przedstawionego w projekcie budżetu na 2024 rok (pobierz)