Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2021r.

Na planowane dochody 26.406.819,11 zł wykonano 7.914.943,52 zł tj. 29,97%
Na planowane wydatki 31.750.961,02 zł wykonano 6.103.022,32 zł tj. 19,22%
Nadwyżka budżetu za I kwartał 2021 roku wynosi 1.811.921.20 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                         Wójt Gminy  
                                                                    /-/ Mariusz Dymarski  


Rozdrażew, dnia 22 kwietnia 2021 r.