Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2018 roku

Na planowane dochody 22.606.334,11 zł wykonano 11.998.800,01 zł tj. 53,1 %
Na planowane wydatki 24.476.044,11zł  wykonano 10.208.223,69 zł tj. 41,7 %
Nadwyżka budżetu za II kwartał 2018 roku wynosi   1.790.576,32 zł
Udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.772 zł.

                                                                           Wójt Gmiy

                                                                      /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 17 lipca  2018 roku.