Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2019 roku

Na planowane dochody 21.935.729,48 zł wykonano 12.017.965,49 zł tj. 54,8 %
Na planowane wydatki 23.063.245,48 zł  wykonano 10.128.046,38 zł tj. 43,9 %
Nadwyżka budżetu za II kwartał 2019 roku wynosi  1.889.919,11 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.


Rozdrażew, dnia 18 lipca  2019 roku.