Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2020 roku

Na planowane dochody 25.747.608,37 zł wykonano  13.727.194,28 zł tj. 53,3 %

Na planowane wydatki 29.166.396,37 zł  wykonano  11.794.093,92 zł tj. 40,4 %

Nadwyżka budżetu za II kwartał 2020 roku wynosi  1.933.100,36 zł

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których

mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

 Rozdrażew, dnia 31 lipca 2020 roku.