Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2021 roku

Na planowane dochody 27 613 102,85 zł wykonano 15 557 759,30 zł tj. 56,34%

Na planowane wydatki 32 957 244,76 zł wykonano 13 176 873,78 zł tj. 39,98%

Nadwyżka budżetu za II kwartał 2021 roku wynosi 2 380 885,52 zł

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

                                                                                                                               Wójt Gminy Rozdrażew

                                                                                                                                /-/   Mariusz Dymarski  

 

Rozdrażew, dnia 26 lipca 2021 r.