Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2016 roku

Na planowane dochody 18.252.449,88 zł wykonano 14.526.868,94 zł tj. 79,6 %
Na planowane wydatki 19.417.918,88 zł wykonano 13.308.771,42 zł tj. 68,5 %
Nadwyżka  budżetu za III kwartał 2016 roku wynosi 1.218.097,52 zł

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                                Wójt Gminy
                                                                            /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 20 października  2016 roku.