Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2017r.

Na planowane dochody 19.881.318,46 zł wykonano 16.175.400,40 zł tj. 81,4 %
Na planowane wydatki 20.385.703,46 wykonano 14.679.500,21 zł tj. 72,0 %
Nadwyżka budżetu za III kwartał 2017 roku wynosi   1.495.900,19 zł
Udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.335 zł.                                                                             Wójt Gminy
                                                                        /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 17 października  2017 roku.