Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2018 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2018 roku (pobierz)