Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2020 roku

Na planowane dochody 25.855.988,73 zł wykonano  21.067.849,60 zł tj. 81,5 %

Na planowane wydatki 29.274.776,73 zł  wykonano  18.375.592,03 zł tj. 62,8 %

Nadwyżka budżetu za III kwartał 2020 roku wynosi  2.692.257,57 zł

 Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których

mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

Rozdrażew, dnia 22 październik 2020 roku.