Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2016 roku

 

Na planowane dochody 19.197.354,65 zł wykonano 19.181.834,32 zł tj. 99,9 %
Na planowane wydatki 20.362.823,65 zł wykonano 19.516.870,17 zł tj. 95,8 %
Niedobór budżetu za IV kwartał 2016 roku wynosi   335.035,85 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                             Wójt Gminy

                                                                         /-/Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 16 stycznia  2017 roku.