Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2017 roku

Na planowane dochody 21.018.862,30 zł wykonano 21.094.617,40 zł tj. 100,4 %
Na planowane wydatki 21.523.247,30 wykonano 19.889.793,36 zł tj. 92,4 %
Nadwyżka budżetu za IV kwartał 2017 roku wynosi   1.204.824,04 zł
Udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o których mowa
w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.335 zł.


                                                                                  Wójt Gminy

                                                                              /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 30 stycznia  2018 roku.