Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2018r.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2018r. (pobierz)