Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2020

Na planowane dochody 27.551.878,53 zł wykonano 27.455.809,89 zł tj. 99,65%
Na planowane wydatki 29.119.526,53 zł wykonano 25.795.797,07 zł tj. 88,59%
Nadwyżka budżetu za IV kwartał 2020 roku wynosi 1.660.012,82 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                                                   Wójt Gmiy

                                                                                                /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 21 stycznia 2021 r.