Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2021 roku

Na planowane dochody 29 916 146,09 zł wykonano 30 146 074,98 zł tj. 100,77%
Na planowane wydatki 34 742 611,82 zł wykonano 31 744 750,62 zł tj. 91,37%
Deficyt budżetu za IV kwartał 2021 roku wynosi 1 598 675,64 zł.
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                                                         Wójt Gminy Rozdrażew
                                                                                                          /-/ Mariusz Dymarski  

Rozdrażew, dnia 31 stycznia 2022 r.