Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2018 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2017r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2018 rok  (pobierz)