Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2018 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2018r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2018 rok (pobierz)