Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2019 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2019.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2019 rok (pobierz)