Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew na 2018 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz)