Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew na 2019 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz)