Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz 1, 2