Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2020 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/2019 z dnia 15.11.2019r. (pobierz)
Projekt uchwały budżetowej na 2020  rok z załącznikami  (pobierz)

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/2019 z dnia 15.11.2019r
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2020- 2025 (pobierz)