Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2021 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 84/2020 z dnia 13.11.2020r.
Projekt uchwały budżetowej na 2021  rok z załącznikami  (pobierz)

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 85/2020 z dnia 13.11.2020r.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2021- 2026 (pobierz)