Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2020

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2020  (pobierz)

Sprawozdanie finansowe (bilans) za 2020r. (pobierz)