Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2023

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2023 (pobierz)

Sprawozdanie finansowe gminy Rozdrażew za 2023 r. (pobierz)