Ogłoszenia dotyczące mienia gminy

Informacja z przetargu nieograniczonego pisemnego na dzierżawę gruntów rolnych

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na dzierżawę gruntów rolnych, przeprowadzonego w dniu 21 września 2021r. w Urzędzie Gminy Rozdrażew (pobierz)

Przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości rolnej

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 lat (pobierz)

Informacja z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Informacja z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Wolenice wraz z udziałem w gruncie  stanowiącego własność Gminy Rozdrażew (pobierz)

Ogłoszenie III przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego( pobierz)

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położony  w miejscowości Wolenice (pobierz)Informacja z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Nowej Wsi

Informacja z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnej w Nowej Wsi stanowiącej własność Gminy Rozdrażew (pobierz)

Informacja z II przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wolenicach

Informacja z II przetargu ustnego na sprzedaż lokalu  mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położonego w miejscowości  Wolenice (pobierz)

Przetargi nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wolenicach oraz nieruchomości  gruntowej  w Nowej Wieś

Ogłoszenie o  II przetargu ustnym nieograniczonym za sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położonym  w miejscowości  Wolenice (pobierz)

Ogłoszenie  o  I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowej  Wsi  (pobierz)

Informacja z I przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Informacja z I przetargu ustnego na sprzedaż lokalu  mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położonego w miejscowości  Wolenice (pobierz)

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położony  w miejscowości Wolenice. pobierz