Ogłoszenia dotyczące mienia gminy

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie w miejscowości Maciejew

Wójt  Gminy Rozdrażew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem  w gruncie stanowiącym własność Gminy Rozdrażew.

ogłoszenie [pobierz]

klauzula informacyjna [pobierz]

oświadczenie współmałżonka [pobierz]

Informacja z I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Wolenicach

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  w Wolenicach (pobierz)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Wolenicach

Wójt  Gminy Rozdrażew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Rozdrażew.
Ogłoszenie
Oświadczenie
Klauzula obowiązku informacyjnego

Odwołanie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, o  odwołaniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, położonych w Rozdrażewie stanowiących własność Gminy Rozdrażew (pobierz)

Wyniki I przetargów pisemnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wynikach  I przetargów  pisemnych nieograniczonych na dzierżawę gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 4 lat.
 Wolenice      (pobierz)
 Grębów         (pobierz)
 Trzemeszno  (pobierz)

Informacja z I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położnych w Rozdrażewie

Informacja z I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położnych w Rozdrażewie stanowiących własność Gminy Rozdrażew przeprowadzonych w dniu 4 pażdziernika 2022r. w Urzędzie Gminy Rozdrażew (pobierz)

Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Wójt  Gminy Rozdrażew ogłasza I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rozdrażew.
Ogłoszenie                (pobierz)
Załącznik nr 1            (pobierz)
Oświadczenie            (pobierz)
Klauzula inforamcyjna (pobierz) 

Przetargi na dzierżawę nieruchomości rolnych

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza I przetargi pisemne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 4 lat.
 Wolenice       (pobierz)
 Grębów          (pobierz)
 Trzemeszno  (pobierz)

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu

Wójt  Gminy  Rozdrażew  informuję o  zamknięciu  przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych  bez wyboru którejkolwiek z ofert (pobierz)

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 Wójt  Gminy Rozdrażew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych  przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Rozdrażew.
Ogłoszenie                   (pobierz)
Oświadczenie              (pobierz)
Klauzula inforamcyjna (pobierz)  


Informacja z przetargu nieograniczonego pisemnego na dzierżawę gruntów rolnych

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na dzierżawę gruntów rolnych, przeprowadzonego w dniu 21 września 2021r. w Urzędzie Gminy Rozdrażew (pobierz)

Przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości rolnej

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 lat (pobierz)

Informacja z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Informacja z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Wolenice wraz z udziałem w gruncie  stanowiącego własność Gminy Rozdrażew (pobierz)

Ogłoszenie III przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego( pobierz)

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położony  w miejscowości Wolenice (pobierz)Informacja z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Nowej Wsi

Informacja z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnej w Nowej Wsi stanowiącej własność Gminy Rozdrażew (pobierz)

Informacja z II przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wolenicach

Informacja z II przetargu ustnego na sprzedaż lokalu  mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położonego w miejscowości  Wolenice (pobierz)

Przetargi nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wolenicach oraz nieruchomości  gruntowej  w Nowej Wieś

Ogłoszenie o  II przetargu ustnym nieograniczonym za sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położonym  w miejscowości  Wolenice (pobierz)

Ogłoszenie  o  I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowej  Wsi  (pobierz)

Informacja z I przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Informacja z I przetargu ustnego na sprzedaż lokalu  mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położonego w miejscowości  Wolenice (pobierz)

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położony  w miejscowości Wolenice. pobierz