Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2022

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2022  (pobierz)

Sprawozdanie finansowe (bilans) za 2022r. (pobierz)